Hvem er vi

I vuggestuen lægger vi vægt på:

  • at vi tager hensyn til det enkelte barns behov og udvikling
  • at skabe så trygge rammer som muligt for det enkelte barn
  • at lære barnet at være en del af et fællesskab, hvor der tages hensyn til hinanden
  • at der er motoriske udfordringer ude og inde
  • at der er tid til leg og fordybelse
  • at der er dialog om barnets behov og trivsel

Læs mere om hverdagen i vores velkomstfolder til Glyngøre Vuggestue.