Ind- og udmelding

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker ved personlig henvendelse i Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

Udmeldelse skal ske ved personlig henvendelse i Glyngøre Vuggestue og Børnehave med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

Blanketter til indmeldelse og udmeldelse kan hentes herunder.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan vi kontaktes på telefon: 9710 0019 eller e-mail: info@snothasen.dk

Billeder af dit barn på hjemmesiden?

Vi tager mange billeder af hverdagen i børnehaven. På den måde kan vi fastholde oplevelserne og dokumentere aktiviteterne.

Vi lægger af og til billeder ud på hjemmesiden snothasen.dk, men for at bruge et billede, med dit barn, behøver vi en skriftlig tilladelse ved starten i børnehaven.

Adresser, telefonnumre og e-mailadresser

Forældrenes eventuelle adresse- og telefonændringer – også arbejdstelefoner – skal meddeles børnehaven.

Hvis du vil have forældrenes kontaktoplysninger, på “legelister” til uddeling til de andre børns forældre, så giv venligst besked.