Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi tilstræber, at samarbejdet med forældrene bygger på gensidig tillid og respekt for hindanden. For at skabe en tryg hverdag for barnet, er det vigtigt, at der foregår en åben og ærlig dialog personale og forældre imellem.

Forældresamtaler

Har I behov for samtaler ud over de nedenstående, vil der altid være mulighed for at aftale det med personalet.

Vuggestuen

Inden barnet begynder i vuggestuen, vil I blive kontaktet, og vi kan afsætte tid til en snak om barnets vaner og behov.

Foruden samtalen før starten, vil I blive tilbudt en samtale, når barnet er ca. to år, hvor vi snakker om barnets trivsel og hverdag i vuggestuen.

Børnehaven

Inden for de første seks måneder vil I blive tilbudt en forældresamtale, hvor vi taler om barnets trivsel og hverdag i børnehaven.

Inden barnet skal i skole er der samtale med forældre og børnehavens personale om barnets skoleparathed. Personalet fra børnehaven har en overleveringssamtale med skolen lige før skolestart. For at lette overgangen fra børnehave til skole er der et tæt samarbejde .

Tavshedspligt

Personale og bestyrelse er underlagt Forvaltningsloven og straffelovens bestemmelser om tavshedspligt.