Indsatsområder

Indsatsområder 2016-2018

  • Sprog
  • Sociale spilleregler
  • Natur og bevægelse
  • Tilpasning af de fysiske rammer til det aktuelle børnetal