Børnehave og Vuggestue Nyt

December/Januar/Februar 2018

Så er vi ved at nærme os slutningen af 2018, og vi siger tak for et dejligt og også begivenhedsrigt år. Vi har fået ny leder Annette, som i samarbejdet med personalet og bestyrelsen er i gang med at forme nye visioner for Glyngøre Vuggestue og Børnehave. Anette er altid glad for inspiration og forslag til dagligdagen i GVB, så kontakt hende gerne, hvis I har forslag.
I maj måned fik GVB en ny bestyrelse med Malene som ny formand. En af de store opgaver for ledelsen og bestyrelsen har været udbud af Lyngdalen 1. Som tidligere beskrevet var det ikke været mulig at nå til enighed om en evt. overtagelse.
Om ganske kort tid siger vi velkommen til 2019. Et år, som vi fra GVB, ser frem til. Vi håber at kunne få søsat nogle af vores nye ideer og visioner for Kirkestræde. Ideer og visioner som forhåbentligt vil kunne ændre omgivelserne på Kirkestræde, så det vil kunne bakke op om det pædagogiske arbejde, som bliver gjort.
Vi vil gerne sige tusind tak for den flotte opbakning, vi havde ved bedsteforældredagen. Det var en hyggelig dag for alle og dejligt at møde så mange glade bedsteforældre. Da vi pga. pladsmangel kun kunne invitere bedsteforældre og ikke søskende og forældre, takker vi jer, fordi I respekterede dette.
Fra GVB vil vi gerne ønske jer en God Jul og et begivenhedsrigt Nytår

Nye børn

Velkommen i Vuggestuen til Sylvester som starter 1. januar og Marie som starter d. 15. januar 2019
Velkommen i Børnehaven til Casper som starter 1. januar og Matheo som starter d. 1. februar.

Personale

Vi forventer, at Malene vender tilbage i det nye år. I er velkomne til at kontakte Julie og Anette vedr. ”Malenes børn”
Anette er primært sammen med de yngste børn og Kirsten har hjulpet ved formiddags maden. 
Vi har lukket mellem jul og nytår og d. 2 januar er der kun få børn som har brug for at blive passet.
D. 2 jan arbejder Mariann og Johanne.

Fødselsdage

• 

Julius Høgh Mæng 5 år d. 06.12.2018

• 

Oscar Hansen 6 år d. 11.01.2019

• 

Alma Larsen 5 år d. 24.01.2019

• 

Martha Marie Rasmussen 4 år d. 27.01.2019

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke

Arrangementer

Der vil komme info om et Visionsmøde midt i januar 2019 - hold øje med det ;-)

 Børnegrupper

Rævene: Mariann og Kirsten

Myrerne og Krabberne: Julie, Winnie og Anette

Børnenes Fokus                            

I GVB vil der blive søsat et pædagogisk "skib" under navnet Dannelse. Dannelse er en del af de nye pædagogiske læreplaner i dagstilbudsloven 2018. Så at skibet hedder Dannelse er ikke en tilfældighed. Dannelse er vi ikke født med, men skal tilegnes/tillæres altså er det noget, vi som voksne skal hjælpe hvert enkelt barn med at mestre.
Skibet har vi søsat, fordi vi ønsker, at børnene lærer, at vise hensyn og omsorg for hinanden, være demokratiske, dele, hjælpe og være gode kammerater. Mange børn i GVB vil gerne være styrmand og sætte kursen og det er for mange svært at vige pladsen for andre. 
Vi har derfor valgt, at beskrive hvad vi arbejder med på skibet, så vi alle kommer sikkert i havn: 
Når barnet vinker om morgenen ønsker vi at vinduet skal være lukket. Det er ok at åbne meget hurtigt for at sige farvel til jer forældre og så skal vinduet igen lukkes. Dette er for, at vise hensyn til de børn som spiser morgenmad, så de ikke sidder i kulde.
Al spisning foregår siddende ved bordet. Her får børnene ro på og får ”set” hinanden. De ser hvad de andre børn spiser og lærer at vente på, at vi alle er færdige med maden. Vi vil gerne, at I forældre ikke giver jeres barn mad fra madpakken i garderoben, men hjælper os med, at barnet skal sidde ved bordet når det spiser.
Børnene siger tak for mad og personalet siger velbekomme. Dette betyder, at barnet må gå fra bordet.
Kl. 9.00 samles alle børn gruppevis hvor vi har forskellige aktiviteter.
Krabber og myrer arbejder bla. med dato, måned, årstid, vejret, hvilken påklædning børnene skal have på ud osv. Der arbejdes på forholdsord som ovenpå, ved siden af, bagved, osv. Højre og venstre. Vore navne, adresser, fødselsdage, forældre og bedsteforældres navne. Ligeledes arbejder vi med højtlæsning, venten på tur og modtagelse af kollektive beskeder. Det er vigtigt, at børnene har respekt for hinanden og hinandens taletid også selvom det for mange er svært.
Rævene arbejder også med ovenstående og supplerer yderligere med bogstaver, rim og remser. De arbejder med forholdsord, mængder og har højtlæsning i bøger der er opdelte i kapitler. Ligeledes besøger de gymnastiksalen en gang om ugen og plejehjemmet flere gange om året. 
Vi vil derfor gerne, at alle børn afleveres inden eller efter vores samling klokken 9.00, da det kan være svært for børn og personale, at have fælles fokus når vi bliver afbrudte.
Eftermiddags frugten serveres når personalet er klar til dette. Alle skal have tilbudt frugt samtidig, og skal have vasket hænder inden. Børnene øver sig på, at tage eet stk. ad gangen. De må få 5. stk. forskelligt frugt i alt og tilbydes herefter madpakken. Det er ikke tilladt, at tage en håndfuld, heller ikke når barnet afhentes.
Alle børn hjælper hinanden med at rydde op både indenfor og på legepladsen. De børn der hentes tidlig forventer vi også bidrager til oprydningen. På denne måde viser barnet, at det er en go kammerat som har omsorg for vennerne i børnehaven. 
Vi håber I vil være med til, at støtte op om dannelses skibet og, at vi sammen skaber den allerbedste børnehave med sociale, omsorgsfulde børn, som respekterer hinanden.

Nyheder

I bestyrelsen har vi i den seneste tid arbejdet med ideer for fremtidens GVB. Efter at vi i september gjorde op med vores ønsker om at komme tilbage til Lyngdalen 1, har vi været fulde af ideer for at ændre, renoverer eller fornye omgivelserne på vores dejlig Kirkestræde. Det har efterhånden resulteret i at vi har besluttet at afholde et visionsmøde for Kirkestræde 12 midt i januar måned, nærmere info følger. Vi håber at der til visionsmødet, vil dukke en masse forældre og andre interesseret Glyngøreboer op, og deltage i at lege og eksperimenterer med forskellige ideer til hvilke funktioner vores bygninger og legeplads skal bruges til og hvordan vores børn får mest ud af dette. Mødet vil blive styret af en projektleder og alle ideer vil blive gemt til videre brug og bearbejdning.

Til sildefestivalen var der nogle fantastiske forældre som på egen initiativ arrangeret Glyngøre Børnehave og Vuggestue sponsorcykelløb, det resulteret i 15455 kr. Vi vil meget gerne sige mange tak til alle de fantastiske glade sponsorer hvis penge nu kommer til at blive brugt til go-carts og cykler til børnehaven, nyt
indendørs legetøj til vuggestuen og det vil blive arrangeret ekstra overraskelser løbende .

Tak!

 Tak til det frivillige arbejde som bliver gjort løbende.

Vigtig

Nogle som kender nogle som vil sy 1 aften hver anden måned? Kontakt venligst Malene Rüdiger Sørensen