Børnehave og Vuggestue Ekstra

September 2018

Nyheder

 

Kære alle forældre, personale og børn i Glyngøre Vuggestue og Børnehave GVB, her kommer et ekstra Nyhedsbrev.

Skive Kommune annoncerede i uge 32, at Lyngdalen 1 - alias Skovhuset/børnehaven kom i udbud igen. Udbuddet indeholder en lejekontrakt, tilbudsblanket, ejendomsdata rapporter og div. andre dokumenter fra Teknisk Forvaltning. Det har været muligt at indsende spørgsmål ang. udbuddet indtil d. 29. august 2018 med svar inden d. 13. september 2018, hvorefter et evt. bud skal være i Skive Kommunes hænder senest d. 19.september 2018 kl. 12. 

Historikken på Lyngdalen 1 eller Skovbørnehaven ligger lang tid tilbage og har været en stor del af Glyngøre Vuggestue og Børnehaves DNA igennem en lang årrække. Skovbørnehaven har været brugt som en mulighed for de store børn, til at komme i skov og fri natur, med alle de sanseindtryk som Snothasen, vinden i træerne og hyggen ved bålet kunne byde på. Pga. faldende børnetal var GVB i 2014 nødsaget til at opsige lejemålet på Skovbørnehaven med Skive Kommune. Dette var med stor ærgrelse og skuffelse for mange i GVB og i Glyngøre by. Skovbørnehaven har siden 1997 været en del af GVB´s DNA, og de tideligere bestyrelser har gjort alt, hvad de kunne for at integrerer Lyngdalen 1 som en mere permanent del af GVB ved at tilbyde Skive Kommune at købe matriklen eller leje matriklen under mere fremtidssikrede forhold. I februar 2018 blev Lyngdalen 1 sat i udbud, og bestyrelsen i GVB lavede 2 bud til Skive Kommune, som de fik afslag på.

I det nuværende udbud til Lyngdalen 1 er flere af punkterne ændret fra udbuddet i februar 2018. Et af punkterne er bla., at lejearealet tidligere var på 3700 km2 nu er reduceret til 1100 km2. Bestyrelsen ser dette som et væsentligt problem ifht. at skulle flytte hele GVB derop og bygge ca. 300km2 ekstra til. Det vil simpelthen ikke være muligt. Bestyrelsen har modtaget svar på dette spørgsmål og er blevet informeret om, at reduktionen er ultimativ. Et andet væsentligt spørgsmål bestyrelsen har stillet Skive Kommune handler om lejemålets ophør d. 31.12.2047, hvor vi ønsker at åbne op for en bedre og mere permanent løsning. Hvis der skal laves tilbygninger på Lyngdalen 1 for omkring 2500000 kr, finder vi ikke et lejemål på 29 år tilstrækkeligt, det vil også gøre det svært at finde evt. investorer til dette. Desuden vil alle bygningerne skulle fjernes ved lejemålets ophør. Vi finder ikke dette økonomisk ansvarligt for en fremtidssikring af GVB.

Bestyrelsen i GVB har derfor enstemmigt besluttet ikke at byde på Lyngdalen 1. Dette med baggrund i de ovenstående punkter samt udbudsmaterialet generelt. Drømmen om at flytte hele GVB op i skoven bliver en afsluttet drøm, men også en tid for at lave nye drømme. Det er de drømme og visioner, som vi hurtigst mulig skal igang med at realiserer. I bestyrelsen glæder vi os til at komme videre og skabe det Nye Glyngøre Vuggestue og Børnehave - forsættelse følger i næste Nyhedsbrev. 

Fra bestyrelsen vil vi gerne takke alle de lokale kræfter, som har hjulpet med denne sag igennem mange år.

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen  

Glyngøre Vuggestue og Børnehave