Børnehave nyt august/september 2015

---

Fødselsdage

Ræve

• Sigurd fylder 5 år den 21. september

• Christian K. fylder 6 år den 28. september

Krabber

• Johanne J. fylder 4 år den 2. september

• Albert fylder 4 år den 17. september

• Mathilde fylder 4 år den 25. september

• Villads fylder 4 år den 28. september


Stort tillykke til jer alle fra os i Fjordhuset

---

Nye børn

Velkommen til Nynne, Sigurd og Sofia som er begyndt i børnehaven den 1. august og til Sara, som begynder i børnehaven 1. september.

---

Børnegrupper

Ræve

Gruppeansvarlig: Lotte

Kristian J., Christian K., Asger, Louise, Alise, Philip, Clara, Ida, Luna, JohanneS., Rayden, Sigurd.

Krabber

Gruppeansvarlig: Mariann

Alexander, Josefine, Sofia F., Ebbe, Johanne J., Mathilde, Villads, Albert, Laura, Agnes, Sebastian, Nynne

Myrer

Gruppeansvarlig: Ulla

Ida H., David, Kristian H., Markus, Kirstine, Sofia H., Sara

---

Nyheder

Teater

Vi er tilmeldt Skive og Omegens Teaterkreds. Ræve og Krabber skal se tre forestillinger. Første forestilling er i september.

Naturdag i Brokholm

Ræve og Krabber skal til Brokholm Naturcenter fredag den 21. august. Vi kører fra børnehaven kl. 8,30 med bus. Børnene skal afhentes af jer forældre kl. 14,00. Der vil være en kop kaffe, saftevand og et stykke kage, når I kommer og henter jeres barn. Det er vigtigt, at I er der kl. 14,00, ellers kan der være børn, der bliver kede af det, fordi det er svært at vente, når de andre børns forældre er kommet.

Hallen

Vi har hallen hver torsdag fra 10 til 11. Vi begynder at bruge hallen fra 1. september. Det er Rævene, der skal af sted hver gang og halvdelen af Krabbegruppen hver anden gang.

Fyraftensmøde for Rævene

Der er fyraftensmøde for alle Rævenes forældre tirsdag den 1. september klokken 17,00. Der vil blive orienteret om hvad Rævene skal arbejde med i løbet af året.

Personalesituationen

Magnus Madsen er ansat som medhjælper i børnehaven. Anne Linderoth er ansat som medhjælper i Vuggestuen.

Sprogvurderinger

Vi laver sprogvurderinger af alle 3 og 5 årige børn i børnehaven. Der koimmer information om, hvad I skal være behjælpelig med i den forbindelse.

Lidt om hvad vi skal lave i august og september

Myrerne skal samarbejde med de vuggestuebørn som snart skal begynde i børnehaven. Alle grupperne skal arbejde med høst på forskellige måder og ud fra forskellige udviklingstrin.  Emnet Høst afsluttes med en høstfest fredag den 18. september, hvor I kan komme og få smagsprøver, af det vi har lavet i løbet af ugen. I skal bidrage med det I har i haven, og det skal medbringes mandag den 14. september. (kartofler, bær, æbler, blomster m.m.) I forbindelse med Høst arbejder vi med de seks læreplanstemaer bl.a. kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener og sprog.