Børnehave nyt Januar/Februar 2016

---

Fødselsdage

Ræve

• Asger D. fylder 6 år den 28. januar

Krabber

• Alexander fylder 5 år den 25. januar

Myrer

• Oscar fylder 3 år den 11. januar

Stort tillykke til jer alle fra os i Fjordhuset

 

---
---

---

Nyheder

Hallen

Rævene og Krabberne er i hallen om torsdagen

Skoleparathedssamtaler

Der er skoleparathedssamtaler for Rævene i uge 3. Datoer og skemaer er sendt ud til Ræveforældrene.

Samtaler for Myrerne

Der er Myresamtaler sidst i januar for de børn, der er begyndt i børnehave inden for det sidste halve år. Der aftales tidspunkter med de Myreforældre, det drejer sig om.

Procedure for forældresamtaler

Der afholdes forældresamtaler ca. et halvt år efter at barnet er begyndt i børnehave.

Næste samtale er ca. et halvt år inden barnet har alderen til skolestart.

Hvis der er behov for en samtale inden skoleparathedssamtalerne, kan man aftale det med det personale, der er primær voksen for jeres barn.

Virksomhedsbesøg

Rævene vil gerne besøge forældrenes arbejdspladser i februar, marts og april. Der kommer et opslag med datoer, som I kan skrive jer på.

Fastelavn

 Vi slår katten af tønden mandag den 8. februar kl. ca. 10. Børnene skal komme udklædte. Der skal kun medbringes en lille madpakke til formiddagsmad denne dag.

Vinterferie

I uge 7 afvikler personalet ferie på skift. Der vil ikke være fastlagte aktiviteter, og der vil være skiftende personale hele ugen. Der er kommet opslag om uge 7, som I beds skrive jer på. Vi skal have besked senest den 18. januar. Vær venlig at overholde tidsfristen.

Praktisk information

Fremover skal Myrernes madpakker stå i køleskabet i køkkenet.

Aktiviteter i januar og februar

Alle grupperne arbejder med vinter og fastelavn på mange forskellige måder, hvor vi kommer omkring de seks læreplanstemaer.

Forældremøde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er forældremøde den 28. april fra 19 til 21. Nærmere information følger

Personale

Velkommen til Nanna Ravnborg Jensen, som er pædagogmedhjælper fra 1. januar i Vuggestuen.

Mali er studerende fra Viborg Seminariet i Børnehaven, og hun er fortrinsvis knyttet til Rævegruppen