Børnehave nyt September &Oktober 2016

---

Fødselsdage

Ræve

• Johanne J.fylder 5 år den 2. september

•  Albert fylder 5 år den 17. september

•  Mathilde fylder 5 år den 25. september

•  Laura fylder 5 år den 25. oktober

Krabber

• Sofia H. fylder 4 år den 18. september

• Sara fylder 4 år den 18. oktober

Myrer

• Mathilde T. fylder 3 år den 21. oktober

Stort tillykke til jer alle fra os i børnehaven

 

---

Nye børn

Velkommen til Mathilde Tang, som begynder i børnehave den 1. september.

---

Børnegrupper

Ræve

Primærvoksne: Mariann&Lotte (Mariann er gruppeansvarlig)

Alexander, Josefine, Sofia F., Johanne J., Mathilde, Albert, Laura, Agnes, Sebastian, Nynne, Marco

Krabber

Primærvoksne: Ulla&Winnie (Ulla er gruppeansvarlig)

Ida H., David, Kristian H., Markus, Kirstine, Sara, Karoline, Mads, Fiona, Josefine, Magnus, Sia

Myrer

Primærvoksne: Ulla, Winnie og lotte ( Ulla,Winnie og lotte er gruppeansvarlig)

Oscar, Thomas, Emil, Andrea, Ane, Viktor, Anders, Alberte, Mathilde

---

Nyheder

Velkommen tilbage fra sommerferie

Så er vi alle ved at være tilbage efter sommerferie. Håber I har nydt sommeren

Her lidt info om, hvordan vi vil arbejde frem til jul.  I perioder vil vi arbejde i forskellige værksteder på tværs af aldre. Ud fra et emne, f.eks høst, inddrager vi forskellige værksteder, så børnene får mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige kreative måder f.eks. musikværksted(sange og lege om høst)  madværksted (tilberedning af årstidens frugter og bær), Kreativ værksted( tegne/male forskellige frugter, lave frugter i trylledej,kartoffeltryk m.m.) Børnene rokerer, så de prøver forskellige værksteder i løbet af den tid, vi arbejder med et emne. Da det for os er en ny måde at arbejde på, vil der måske blive nogle småjusteringer af arbejdsmetoden undervejs.

Hver dag vil vi spise i vores primærgrupper, som er aldersopdelte.

arbejdsdag/aften

Der er arbejdsdag torsdag den 1. september fra kl. 15,30 til 19.

Indbydelse er sendt ud

Høstfest

Som afslutning på vores emne om høst, holder høstfest den 22. september for børn og personale i børnehaven. Vi laver b.la,. mad af de grøntsager og frugter, som vi har høstet. Børnene skal ikke have madpakke med til middag den dag

Fyraftensmøde for Ræve

Der er fyraftensmøde for Ræveforældre den 6. september fra 17 til 18. Der vil blive orienteret om, hvad Rævegruppen skal arbejde med frem til næste sommer.

Samtaler for nye myrer

Der bliver afholdt samtaler for nye Myrer torsdag den 8. september. Tidpunkter for samtalerne er meldt ud

Recertificering af DGI

I oktober og november bliver Glyngøre Vuggestue og Børnehave recertificeret DGI institution. Det betyder, at vi fortsat er en DGI instution, der lægger vægt på motorik, leg og bevægelse.

Efterårsferie

I skolernes efterårsferie (uge 42) vil vi gerne vide om jeres barn kommer eller holder fri. Der kommer et opslag, som I bedes udfylde.

Hallen

Rævene begynder at bruge hallen hver torsdag fra 10 til 11 fra september og indtil næste forår. Krabberne vil også somme tider være med.

Loppemarked

søndag den 25. september fra kl. 10 til 16 er der loppemarked i Kassehuset, hvor vi sælger ud af noget af vores legetøj m.m. hvis der er forældre, der har noget, som de gerne vil skilles af med, sælger vi også gerne det med fortjeneste til børnehaven.

personalesituationen

Nanna og Magnus skal begynde på deres uddannelse.  Nanna holder den 19. august og Magnus den 26. august.

Vi ønsker dem al mulig held og lykke med deres videre uddannelse.

Vi har ansat Rikke Paulsen som medhjælper i vuggestuen, og Kathrine Højgaard som medhjælper i vuggestuen.

Overskrift

xxx

Overskrift

xxx

Overskrift

xxx