Historik

Snothasen - Glyngøre Vuggestue og BørnehaveGlyngøre Vuggestue og Børnehave er en privat vuggestue og børnehave med børn fra 0 til 6 år. Glyngøre Vuggestue og Børnehave var indtil 2010 en selvejende børnehave, som blev drevet for kommunale midler. Afdelingen i Kirkestræde blev bygget i 1967 for penge, der var skænket af Glyngøre Fiskeindustri, Morsø Sparekasse og overskud fra Borger og Håndværkerforeningens byfester.

1. maj 1997 blev en ny afdeling tilknyttet institutionen med beliggenhed på Lyngdalen 1. Afdelingen blev bygget for midler, som blev stillet til rådighed for Sallingsund kommune af byens virksomheder kaldet Glyngøre Business Club.

I 2010 besluttede bestyrelsen for Glyngøre Børnehave at oprette en vuggestue med 12 pladser. Dette var kun en mulighed, hvis børnehaven overgik til privat driftsform.

1. november 2014 så bestyrelsen sig nødsaget til at lukke afdelingen på Lyngdalen pga. faldende børnetal.